Ile powinna wynosić minimalna wielkość mieszkania i czym są mikrokawalerki?

Mikrokawalerki to mieszkania o powierzchni mniejszej niż 25 m2 przeznaczone głównie dla singli lub studentów. Mieszkania te cechują się niższą ceną niż zwykłe kawalerki lub mieszkania dwupokojowe, przy czym cena za m2 rośnie wraz z kurczeniem się powierzchni. Budownictwo mikrokawalerek stało się popularne wśród deweloperów w dużych aglomeracjach miejskich – Warszawie, Łodzi, Trójmieście Krakowie czy we Wrocławiu. Mikrokawalerki stanowią gratkę dla inwestorów i flipperów, którzy tworzą z nich np. stancje dla studentów lub przeznaczają je na najem krótkoterminowy. Dobra mikrokawalerka powinna cechować się przestronnością oraz funkcjonalnością. Bliskość centrum miasta, głównych punktów komunikacyjnych, sklepów, galerii, również będzie odgrywać kluczową rolę.

Zmiany w prawie

Z dniem 01 stycznia 2018 roku ustawodawca na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, określił, iż mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2. Jak argumentował jeden z przedstawicieli rządu jednym z celów zmiany jest jasne określenie, że lokale mieszkalne nie mogą być mniejsze, niż wynika to z potrzeb wynikających ze stałego zamieszkania ludzi, stałego ich przebywania w lokalu. Rozporządzenie ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym. Wobec powyższego niedopuszczalne stało się budownictwo mieszkań o powierzchni mniejszej niż 25 m2.

Na rynku wtórnym w dalszym ciągu można nabyć mieszkanie poniżej określonej powierzchni. Powołany powyżej przepis dotyczy mieszkań wybudowanych po 01 stycznia 2018 r.

Jak to obecnie wygląda w praktyce?

Deweloperzy znaleźli sposób na obejście powyższych regulacji m.in. poprzez zmianę przeznaczenia lokali mieszkalnych… na lokale użytkowe, które nie są objęte wyżej powołanym rozporządzeniem. Wiąże się to jednak z nałożeniem na te lokale podatku VAT w wysokości 23%, podczas gdy mieszkania są objęte podatkiem VAT w stawce 8%. Kreatywnością wykazali się również inwestorzy i flipperzy, którzy dokonują podziału mieszkania np. na dwie mikrokawalerki, do których zostają zaprojektowane osobne wejścia. Nie będą to jednak lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali, gdyż nie zostaną spełnione warunki o samodzielności mieszkań. Tym samym nie będzie możliwe założenie dla nich osobnych ksiąg wieczystych, zaś sam obrót może dotyczyć tylko obu mikrokawalerek.

Ciekawostki

  • Najmniejszym mieszkaniem w Polsce jest kawalerka usytuowana w kamienicy na Starym Mieście w Krakowie, o powierzchni 2,5 m2 (słownie: dwa metry kwadratowe pięćdziesiąt setnych metra kwadratowego). Ku zaskoczeniu mieszkanie jest bardzo kompaktowe i składa się z prysznica, toalety, kuchni i łóżka na antresoli. W tym konkretnym przypadku słowo „kawalerka” nabiera nowego znaczenia.
  • Największym mieszkaniem w Polsce jest trzykondygnacyjny penthouse położony w budynku przy ulicy Złotej 44 w Warszawie, czyli w tzw. Żaglu. Powierzchnia togo apartamentu wynosi 600 m2. Jest on również najwyżej położonym apartamentem w UE.

Jeśli zależy Ci na szybkiej i bezpiecznej sprzedaży kawalerki lub innej nieruchomości, skontaktuj się ze mną telefonicznie, wypełniając formularz lub spotkajmy się w Kobyłce, gdzie mieści się siedziba agencji.