Dożywotnia służebność mieszkania a umowa dożywocia – różnice

Zawiłości prawne nierzadko sprawiają, że pojęcia brzmiące niemal identycznie, w rzeczywistości mają zupełnie odmienne znaczenie. Ponieważ nieznajomość prawa szkodzi, warto zawczasu poznać podstawowe różnice pomiędzy dożywotnią służebnością mieszkania a umową dożywocia. Kiedy taka wiedza może się przydać? Na przykład w sytuacji, w której zechcesz podarować komuś nieruchomość zamieszkiwaną przez Ciebie i tym samym zabezpieczyć się przed utratą mieszkania.

Umowa dożywocia

W umowie dożywocia obie strony czerpią pewne korzyści majątkowe. W przeciwieństwie do umowy darowizny jest to umowa odpłatna. Właściciel nieruchomości przenosi jej własność na nabywcę, jednak w zamian nabywca ten musi dożywotnio zapewniać zbywcy utrzymanie. Jego szczegółowe obowiązki regulują zapisy w umowie i mogą to być między innymi następujące:

  • zapewnienie zbywcy miejsca w nieruchomości (pozostanie on pełnoprawnym domownikiem),
  • zaspokojenie podstawowych potrzeb zbywcy, czyli zapewnienie wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, ogrzewania itp.,
  • zapewnienie zbywcy opieki i pielęgnacji w chorobie,
  • w przypadku śmierci zbywcy pokrycie kosztów pogrzebu.

Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ jej skutkiem jest natychmiastowe przeniesienie własności nieruchomości. Warto zauważyć, że ma ona charakter alimentacyjny, a w określonych sytuacjach zamienia się ją na rentę. Nabywca zobowiązany będzie również do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Służebność mieszkania

Zgodnie z umową osoba, której przysługuje służebność nieruchomości, otrzymuje od jej właściciela prawo do korzystania w zakresie wyszczególnionym w umowie. Cel tej instytucji jest wyraźnie inny niż w przypadku umowy dożywocia, bo służebność mieszkania ma zapewnić uprawnionemu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (samemu uprawnionemu, jak również jego małżonkowi i małoletnim dzieciom). Informacje o służebności mieszkania znajdują się w dziale III księgi wieczystej nieruchomości. Ustanowienie służebności opodatkowane jest podatkiem od spadków i darowizn, natomiast zwolnione od podatku będą tzw. osoby bliskie tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Podstawowa różnica pomiędzy dożywociem a dożywotnią służebnością mieszkania jest taka, iż przy umowie dożywocia właścicielami nieruchomości stajemy się z chwilą jej zawarcia, natomiast przy służebności mamy jedynie prawo do mieszkania, które to prawo powinno być szczegółowo opisane w akcie notarialnym.

Chcesz poznać więcej szczegółów poszczególnych instytucji? A może potrzebujesz pomocy pośrednika nieruchomości w przygotowaniu mieszkania na sprzedaż? Zapraszam Klientów z Bródna, Radzymina, Wołomina, Ząbek, Zielonki oraz okolic do mojego biura, gdzie możesz liczyć na kompleksową, profesjonalną obsługę.