Ile powinna wynosić minimalna wysokość mieszkania?

Planując zakupu domu lub mieszkania najczęściej kierujemy się takimi kryteriami jak lokalizacja, powierzchnia, liczba pokoi, rok budowy budynku, cena, natomiast zapominamy o innym ważnym czynniku jakim jest wysokość pomieszczeń w danym obiekcie. Polskie przepisy nie pozwalają na samowolę budowlaną w tym zakresie, wobec czego wysokość pomieszczeń została szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i póź. Zm.). Zarówno w przypadku lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych minimalna wysokość pokoi dziennych oraz sypialnych powinna wynosić 2,5 m. Wymóg ten dotyczy również pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Minimalna wysokość pozostałych pomieszczeń

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu wyżej wymienionych budynków oraz w obiektach rekreacji indywidualnej (np. domkach letniskowych) gdzie minimalna wysokość powinna wynosić 2,2 m. Ten sam wymóg muszą spełniać pomieszczenia usytuowane na antresoli. W pomieszczeniach technicznych, do których zaliczają się pralnie i kotłownie, wysokość powinna wynosić przynajmniej 2 m. W pomieszczeniach komunikacyjnych, do których zaliczają się hole, klatki schodowe oraz korytarze minimalna wysokość określona została na 2,2 m. Piwnice traktowane są jako pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Jeśli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, to ich wysokość nie może być niższa niż 2,2 m, natomiast gdy czynniki te występują, wtedy musi być zachowany wymóg minimalnej wysokości, która wynosi 2,5 m.

Garaż – normy wysokości

Wysokość garażu do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, powinna wynosić: w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m, a do spodu przewodów czy urządzeń instalacyjnych 2 m. Wjazdy lub wrota garażowe muszą wynosić co najmniej 2,3 m i 2 m wysokości w świetle.

Wady i zalety wysokiego pomieszczenia

Budując wymarzony dom, często w praktyce decydujemy się jednak na ustalenie wysokości pomieszczeń powyżej minimalnej. Dzieje się tak wtedy, gdy chcemy np. wykonać sufit podwieszany, aby dochować wymogu minimalnej wysokości 2,5 m. Inną zaletą wysokiego sufitu jest na pewno wrażenie większej przestrzeni. Takie rozwiązanie ma też swoje wady. Można do nich zaliczyć dyskomfort związany z akustyką – w wysokim pomieszczeniu dźwięki będą ulegały znacznemu rozproszeniu. Ponadto musimy liczyć się z wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Jeśli szukasz sprawdzonej agencji nieruchomościKobyłce, która znajdzie dla Ciebie odpowiednie mieszkanie – skontaktuj się ze mną!