Sprzedaję dom ze spadku, czy zapłacę podatek dochodowy?

Sytuacje losowe zdarzają się każdemu z nas – to naturalna kolej rzeczy, na którą nie mamy żadnego wpływu. Śmierć kogoś bliskiego to niewątpliwie ogromna trauma, w wyniku której ciężko nam wrócić do otaczającej nas rzeczywistości. Niestety, po pewnym czasie należy zająć się sprawami pilnymi, takimi jak kwestie spadkowe. Jeśli przepisano na Ciebie dom, ale nie do końca jesteś zainteresowany jego posiadaniem – możesz go oczywiście sprzedać. Jak wyglądają przepisy związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej w spadku? Czy w takiej sytuacji masz obowiązek uiszczenia podatku dochodowego? Zapraszam do lektury!

Po otrzymaniu spadku należy zadbać o kilka istotnych kwestii. Nawet jeśli zamierzasz sprzedać nieruchomość, masz obowiązek zgłoszenia jego odziedziczenia do urzędu skarbowego. W ciągu sześciu miesięcy od zostania pełnoprawnym właścicielem budynku powinieneś wypełnić deklarację zwalniającą od zapłaty podatku z tego tytułu. Wówczas będziesz mógł zająć się jego pełnoprawną sprzedażą.

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU DOCHODOWEGO?

Źródłem prawa regulującym kwestie podatku dochodowego jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (inaczej ustawa o PIT). Obowiązek podatkowy powstaje w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dla przykładu:

Jeżeli dokonaliśmy zakupu mieszkania w czerwcu 2020 roku, zapłacimy podatek od jego sprzedaży, jeśli umowa sprzedaży nastąpi do dnia 31 grudnia 2025. Tym samym wolni od podatku stajemy się z dniem 01 stycznia 2026 roku.

ILE WYNOSI STAWKA PROCENTOWA?

W przypadku podatku dochodowego PIT stawka procentowa wynosi 19% od dochodu (nie przychodu!), to znaczy od różnicy między ceną zakupu nieruchomości a ceną jej sprzedaży.

Dla przykładu:

Zakup mieszkania wynosił 500.000 zł, natomiast sprzedaż nastąpiła za kwotę 600.000. Wobec czego, jeżeli do sprzedaży doszło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to zapłacimy 19% podatku od różnicy tj. od kwoty 100.000 zł, czyli 19.000 zł.

ZMIANY ZWIĄZANE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD SPRZEDAŻY DOMU ZE SPADKU

W roku 2019 zaszły znaczne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono między innymi ulgę dla spadkobierców dziedziczących nieruchomości po swoich poprzednikach. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie, gdy do sprzedaży nieruchomości dojdzie w ciągu 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego) od jej nabycia przez spadkodawcę. Tym samym przepisy zmieniły się na korzyść dla spadkobierców, ponieważ wcześniej 5-letni okres liczony był od daty śmierci spadkodawcy.

Dla przykładu:

Spadkodawca kupił mieszkanie w marcu roku 2010. Spadkodawca zmarł w lipcu 2021 roku. W tej sytuacji okres 5-letni jest liczony od 01 stycznia 2011 roku (pamiętaj, liczymy od końca roku kalendarzowego), a nie jak to było wcześniej od daty śmierci, czyli od roku 2021.

Jeśli otrzymałeś w spadku nieruchomość i zależy Ci na szybkiej sprzedaży, jednak nie do końca rozumiesz zasady związane z opłaceniem podatku – zapraszam do mojej agencji nieruchomości z siedzibą w Kobyłce. Masz pytania? Skontaktuj się ze mną już dziś!