Do jakich napraw w mieszkaniu zobowiązany jest najemca?

Wynajem długoterminowy to dla wielu osób doskonały sposób na znalezienie dla siebie mieszkania bez mnóstwa formalności, ale nie można zapominać, że wiąże się on także z szeregiem praw oraz obowiązków zarówno po stronie najemcy, jak i wynajmującego. Często pojawia się jednak wątpliwość, czy w przypadku awarii lub uszkodzenia jednego z elementów lokalu do jego naprawy zobowiązany jest lokator, czy właściciel mieszkania. Czasami staje się to nawet przedmiotem sporów między stronami, ale w rzeczywistości ich obowiązki w tym zakresie są regulowane przepisami prawnymi.

Obowiązki wynajmującego i najemcy – podstawa prawna

Najważniejszymi regulacjami określającymi obowiązki wynajmującego i najemcy w kwestii przeprowadzania napraw są przepisy kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie praw lokatorów. Wynika z nich przede wszystkim, że właściciel lokalu jest zobowiązany do udostępnienia go w stanie umożliwiającym korzystanie z niego w umówionym zakresie przez cały okres najmu – chodzi głównie o takie elementy jak dostęp do podstawowych mediów czy możliwość użytkowania kuchni i łazienki. W związku z tym to na wynajmującym spoczywa obowiązek dokonywania napraw m.in. wewnętrznych instalacji, centralnego ogrzewania, wymiany stolarki okiennej lub posadzek.

Jakimi naprawami musi zajmować się najemca?

Obowiązki wynajmującego w zakresie napraw dotyczą zatem przede wszystkim elementów, których konserwacja wymaga poważnych prac remontowych jak np. kucie ścian czy montaż stolarki okiennej. Do drobnych prac naprawczych wynikających z codziennego użytkowania lokalu zobowiązany jest zaś najemca. Przepisy prawne określają, że dotyczy to na przykład bieżących napraw podłóg, drzwi, okien, ich malowania, a także podstawowej konserwacji urządzeń, armatury i instalacji (elektrycznej, grzewczej, gazowej, wodociągowej).

Co istotne, najemca zobowiązany jest też do korzystania ze wszystkich elementów wyposażenia lokalu w sposób określony w umowie lub zgodny z ich przeznaczeniem – w przeciwnym razie będzie obciążony kosztami ich naprawy w razie usterki. Należy również wspomnieć, że przed opuszczeniem mieszkania po zakończeniu najmu najemca powinien też doprowadzić go do stanu pierwotnego, a więc dokonać jego odnowienia i napraw, które zgodnie z przepisami go obowiązują.

Przepisy prawne a ustalenia w umowie najmu

Chociaż przepisy prawne dotyczące napraw w wynajmowanych lokalach czasami mogą podlegać interpretacji (zakres “drobnych nakładów” obciążających najemcę, wymienionych w Kodeksie cywilnym nie jest bowiem dokładnie sprecyzowany), to w praktyce lokator powinien zajmować się usuwaniem awarii i uszkodzeń wyposażenia mieszkania wynikających z codziennej eksploatacji lub z jego winy. Warto jednak zaznaczyć, że w umowie najmu można dokonać innych ustaleń pomiędzy stronami.

Masz dodatkowe pytania dotyczące przepisów regulujących zasady wynajmu mieszkań? Skontaktuj się z agencją nieruchomościKobyłce!