Czy warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Kupno nieruchomości to dla większości nabywców inwestycja na lata – czasem nawet całe życie. Nic więc dziwnego, że gdy znajdziemy już wymarzony dom lub mieszkanie, zależy nam na zabezpieczeniu transakcji, która bardzo często odwleka się w czasie. Zazwyczaj ma to związek z koniecznością skompletowania dokumentów, sfinalizowania sprzedaży innej nieruchomości czy oczekiwaniem na kredyt hipoteczny. Niezależnie od powodów wydłużenia finalizacji transakcji, zaleca się podpisanie tak zwanej umowy przedwstępnej, która zabezpiecza interesy obu stron. Jednak czy warto przy tym skorzystać z usług notariusza?

Zabezpieczenie umowy przyrzeczonej umową przedwstępną

Z założenia umowa przedwstępna zobowiązuje obie strony do terminowej finalizacji sprzedaży nieruchomości na ustalonych wcześniej warunkach. Co do zasady nie ma obowiązku spisania jej u notariusza, jednak w takim przypadku proces dochodzenia roszczeń z powodu niewywiązania się z umowy wygląda nieco inaczej. Najważniejsze wydaje się to, że w przypadku umowy notarialnej istnieje możliwość sądowego przymuszenia do sprzedaży nieruchomości nawet wtedy, gdy właściciel znajdzie kupca, który oferuje więcej pieniędzy. Jeśli umowa przedwstępna nie ma formy notarialnej, strona pokrzywdzona może jedynie ubiegać się o odszkodowanie.

Inne zalety współpracy z notariuszem

Stworzenie umowy przedwstępnej u notariusza ma jeszcze inne zalety. Aby dokładnie zabezpieczyć interesy kupującego i sprzedającego, notariusz ma obowiązek dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości, księgi wieczyste oraz wystąpić o wpisanie danych nowego właściciela po podpisaniu umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna jest również niezbędnym dokumentem w przypadku starania się o kredyt hipoteczny, dlatego biorąc na siebie takie zobowiązanie, warto zabezpieczyć dokument u notariusza.

Dodatkowym atutem zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest możliwość wpisu roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Taki wpis w księdze uniemożliwi sprzedaż tej nieruchomości osobie trzeciej.

W umowie przedwstępnej można zawrzeć takie informacje jak ostateczny termin podpisania umowy przyrzeczonej, ostateczna cena, wysokość zadatku/zaliczki oraz wiele innych informacji zabezpieczających obie strony. Jeśli szukasz fachowej pomocy w kompleksowej sprzedaży nieruchomości, skontaktuj się ze mną!