Czy można sprzedać nieruchomość objętą postępowaniem egzekucyjnym?

Zajęcia komornicze nie są niczym niezwykłym, a nieruchomości kupowane w trybie licytacji stanowią łakomy kąsek dla inwestorów. Najczęściej zajęcie domu lub mieszkania to znak, że jest to jedyny możliwy majątek dłużnika, którym może spłacić swojego wierzyciela. Niejednokrotnie za takim zajęciem stoi ludzka tragedia, a co za tym idzie – chęć ominięcia przepisów tak, by zachować nieruchomość. Pojawiają się pomysły na zbycie lokalu, jednak czy sprzedaż jest możliwa, gdy toczy się postępowanie?

Prawo a dysponowanie zajętą nieruchomością

Prawo polskie umożliwia rozporządzanie nieruchomością po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Rozporządzanie w tym rozumieniu zawiera w sobie sprzedaż, przepisanie lub obciążenie służebnością, hipoteką, itp. Jednak należy podkreślić, że żadna z tych czynności nie ma wpływu na przebieg postępowania. To znaczy, że ono i tak będzie się toczyć swoim trybem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy po zajęciu domu lub mieszkania właściciel znajdzie nabywcę na kwotę zaspokajające roszczenia wierzycieli. W takim wypadku można wystąpić o zgodę na sprzedaż i spłacić zobowiązania na numer konta przedstawiony przez komornika. Po dokonaniu spłaty dokonuje się odpowiedniego wpisu zwalniającego nieruchomość z zajęcia egzekucyjnego.

Konsekwencje prawne kupna zajętej nieruchomości

Zdarzyć się może jednak, że wycena przez rzeczoznawcę nieruchomości jest dużo niższa niż przy sprzedaży na wolnym rynku, a kwota nie pokryje zobowiązań. Ktoś znajomy może chcieć pomóc i zaoferować więcej, jednak dalej za mało, aby spłacić długi sprzedającego. W takim przypadku, nawet jeśli właściciel domu się zmieni, nie zatrzymuje to egzekucji. Wierzyciele nadal mają prawo żądać sprzedaży nieruchomości, aby pokryć pozostałą należność. Tym samym osoba, która nabyła lokal może być stratna, gdy dojdzie do licytacji.

Nowy właściciel ponosi konsekwencje prawne tego typu transakcji z dłużnikiem, stając się tzw. dłużnikiem rzeczowym. Oznacza to, że nabyta nieruchomość nadal podlega egzekucji, natomiast pozostały majątek nowego właściciela jest chroniony.

Bezpieczne nabycie zajętej nieruchomości

Choć prawo dopuszcza rozporządzanie nieruchomością po zajęciu komorniczym, to najbezpieczniejszym wyjściem jest nabycie takiego domu lub mieszkania biorąc udział w licytacji. Tylko tak kupujący może mieć pewność, że nie zostanie dłużnikiem rzeczowym.

A jeśli Ty chcesz kupić lub sprzedać lokal w okolicach Warszawy, skorzystaj z oferty mojej agencji nieruchomości z siedzibą w Kobyłce!