Czym jest umowa quoad usum?

W przypadku nieruchomości współwłaścicielstwo nie jest niczym dziwnym. Aby jednak pogodzić interesy kilku współwłaścicieli danego obiektu – aby przysłowiowy wilk był syty i owca cała – spisuje się umowę regulującą to, w jakim zakresie współwłaściciele dzielą się poszczególnymi częściami nieruchomości. W jakich sytuacjach zastosowanie ma umowa quoad usum? W jakiej formie można ją spisać?

Na czym polega umowa quoad usum?

Prawidłowo sporządzona umowa quoad usum pozwala uniknąć lub też rozwiązać powstałe konflikty pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości w zakresie użytkowania jej części, na przykład poszczególnych lokali, piwnic, pięter czy miejsc parkingowych. Instrument ten znajduje zastosowanie w sytuacji, w której nie ma możliwości prawnego podziału nieruchomości, byłoby to zbyt skomplikowane albo chcemy ustalić warunki jedynie tymczasowo. Co ważne, zawarcie takiej umowy nie znosi współwłasności, a do jej wejścia w życie konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli obiektu.

Jak sporządzić umowę quoad usum?

Umowa quoad usum może mieć postać tradycyjnej, zwykłej umowy w formie pisemnej. Jeżeli zależy nam na możliwości ujawnienia w księdze wieczystej, warto nieco bardziej się wysilić i przygotować umowę w formie aktu notarialnego.

Jakie obowiązki spoczywają na stronach umowy?

Umowę quoad usum spisuje się po to, by nabyć pewne prawa czy przywileje, ale idą za tym także obowiązki. Współwłaściciel, który od teraz jako jedyny korzysta z danej części obiektu, zobowiązany jest do jej utrzymywania – sprzątania, konserwowania itd. Jeśli chodzi zaś o podatek od nieruchomości, to możliwości są dwie: współwłaściciele co do zasady solidarnie odpowiadają za płacenie tego podatku, natomiast mogą też podzielić się tak, aby ponosić opłaty stosownie do swojego udziału w nieruchomości.

W jakich sytuacjach znajduje zastosowanie umowa quoad usum?

Spektrum zastosowania instrumentu, jakim jest umowa quoad usum, jest dość szerokie. Przykładem może być sytuacja, w której mieszkańcy bloku czy kamienicy podpisują dokument, by każdy z nich zyskał miejsce postojowe na zamkniętym parkingu do własnej, wyłącznej dyspozycji. Innym przykładem może być podział pomiędzy dwóch współwłaścicieli budynku, w którym znajduje się co najmniej kilka mieszkań przeznaczonych na wynajem. Współwłaściciele mogą w ten sposób samodzielnie, swobodnie zarządzać stosunkami z najemcami i tym samym czerpać dochód z wynajmu.

Aby poznać więcej niuansów polskiego prawa w zakresie nieruchomości, skontaktuj się z moim biurem. Zapraszam Klientów z takich miejscowości jak Wołomin, Ząbki, Radzymin, Zielonka czy Warszawa, np. Białołęka.