Czym są warunki zabudowy?

Kiedy chcemy spełnić marzenie o wybudowaniu własnego domu, często oczyma wyobraźni widzimy już gotowy salon, przytulną sypialnię czy praktyczną kuchnię. Zanim jednak będziemy mogli przystąpić do budowy i stworzyć takie komfortowe wnętrza, musimy dochować wszelkich formalności wymaganych przepisami prawnymi. Jedną z najważniejszych z nich jest zaś decyzja o warunkach zabudowy – niezbędna przed ubieganiem się o pozwolenie na wybudowanie domu. Co zawiera taki dokument, dlaczego jest potrzebny i w jaki sposób go uzyskać?

Decyzja o warunkach zabudowy

Warunki zabudowy określają funkcję planowanej inwestycji, a także jej parametry – w przypadku domu jednorodzinnego mogą one obejmować na przykład dopuszczalną liczbę kondygnacji oraz maksymalną powierzchnię. Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne, by móc ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę. To właśnie z jej zapisami porównuje się przedstawiony projekt budowlany, który musi się z nimi zgadzać. Warunki zabudowy są wymagane zawsze wtedy, gdy planujemy zabudowanie działki nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo zmianę przeznaczenia obiektu już istniejącego.

Warunki konieczne do spełnienia, aby uzyskać decyzję

Istnieje kilka warunków, które są konieczne do spełnienia, aby móc uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość otrzymania takiego dokumentu:

  • co najmniej jedna sąsiednia działka przy tej samej drodze publicznej musi być zabudowana – w taki sposób, by pozwalała określić wymagania dla nowej zabudowy; jest to nazywane “zasadą dobrego sąsiedztwa”,
  • działka musi mieć dostęp do czynnej drogi publicznej,
  • musi istnieć lub być zaplanowane uzbrojenie terenu wystarczające dla danej nieruchomości,
  • działka nie może wymagać zgody na przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze oraz nieleśne.

Warto wspomnieć, że o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może ubiegać się także osoba niebędąca właścicielem danej nieruchomości.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy odbywa się na wniosek i jest bezpłatne, pod warunkiem, że planowana inwestycja ma mieć charakter mieszkalny. Za wydanie dokumentu odpowiada zaś organ samorządowy, pod który podlega dana działka – w praktyce urząd reprezentujący wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ważność decyzji nie ma terminu, ale może się to zmienić, jeśli gmina sporządzi plan zagospodarowania obejmujący działkę. W określonych przypadkach istnieje również możliwość odwołania się od otrzymanej decyzji.

Potrzebujesz wsparcia doświadczonego specjalisty od obrotu nieruchomościami? Skontaktuj się z moją agencjąKobyłce!