Kim jest falsus procurator?

Chociaż zawarcie umowy sprzedaży, zakupu albo wynajmu nieruchomości jest bardzo istotną kwestią, niekiedy bywa tak, że jedna ze stron nie może być obecna osobiście przy dokonywaniu transakcji. Wówczas często podejmuje się decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa osobie trzeciej, która będzie działać w imieniu zainteresowanego w określonym zakresie. Czasami jednak może dojść do sytuacji, gdy pełnomocnik okaże się tzw. falsus procuratorem. Co oznacza to pojęcie i jakie konsekwencje niesie ze sobą podpisanie z nim umowy?

Rzekomy pełnomocnik – kto to jest?

Falsus procurator bywa nazywany również rzekomym pełnomocnikiem – jest to osoba, która dokonuje czynności prawnej w imieniu kogoś innego, nie posiadając do tego stosownego upoważnienia albo przekraczając jego założenia. Sytuacja taka może mieć miejsce między innymi wtedy, gdy falsus procurator podaje się za kogoś innego, jego umocowanie udzielone na określony czas zdążyło już wygasnąć lub dysponuje on uprawnieniami do konkretnych czynności i przekracza je (np. jest upoważniony do prowadzenia negocjacji, a dokonuje zakupu). Taka sytuacja nie musi oczywiście wynikać ze złej woli – zwykle przyczynę stanowi choćby niedopełnienie wymagań formalnych danego typu umocowania bądź też nieuwaga.

Konsekwencje zawarcia umowy z falsus procuratorem

Pojęcie falsus procuratora dotyczy wszelkiego rodzaju zawieranych umów, w tym związanych z obrotem nieruchomościami. Warto więc wiedzieć, jakie są konsekwencje dokonania czynności prawnej z udziałem rzekomego pełnomocnika. Aby zawarta umowa była ważna, osoba, w której imieniu została podpisana przez falsus procuratora, musi ją potwierdzić (do tego czasu obowiązuje tzw. bezskuteczność zawieszona). Co więcej, druga strona może wyznaczyć mocodawcy określony termin na potwierdzenie ważności umowy. Jeśli zaś do tego nie dojdzie, falsus procurator jest zobowiązany do zwrotu wszystkiego, co otrzymał od drugiej strony transakcji w ramach wykonania czynności prawnej (np. zwrotu pieniędzy za nieruchomość) oraz do naprawy szkody przez nią poniesionej z powodu jej niewiedzy o nieważności pełnomocnictwa.

Czy umowa z falsus procuratorem może być ważna?

Warto również wspomnieć o szczególnej sytuacji, w której pełnomocnik dysponował upoważnieniem i nie przekroczył jego założeń, ale jego uprawnienia wygasły wraz z terminem ważności samego umocowania. Wówczas zawarta umowa nadal może być ważna, chyba że osoba reprezentowana wiedziała o wygaśnięciu albo mogła łatwo się o nim dowiedzieć.

Jako zawodowy pośrednik nieruchomości oraz prawnik z wykształcenia w mojej agencji gwarantuję profesjonalne pośrednictwo w obrocie nimi, bez ryzyka wystąpienia problemu falsus procuratora. Zapraszam do współpracy Klientów z KobyłkiWołomina, Legionowa, Radzymina oraz okolic.