Podstawowe błędy przy umowie przedwstępnej – na co zwracać uwagę?

Proces zakupu wymarzonego domu lub mieszkania zwykle jest długi i wymaga podjęcia wielu kroków, zwłaszcza pod kątem formalnym. Tym, który wykonujemy stosunkowo wcześnie, a który stanowi niezwykle ważny moment dla każdego, kto planuje kupno nieruchomości na własność, jest podpisanie umowy przedwstępnej. Zobowiązuje ona strony do zawarcia w przyszłości właściwej umowy sprzedaży, zabezpiecza ich interesy i jest kluczowym etapem dla całej transakcji. Trzeba jednak pamiętać o prostych błędach, które mogą pojawić się w umowie, aby zadbać o jej ważność, a zarazem – w razie potrzeby – móc skutecznie dochodzić swoich praw.

Elementy, które koniecznie należy zawrzeć w umowie

Umowa przedwstępna ma jasno określoną formę i elementy, które musi zawierać, aby była obowiązująca w świetle prawa oraz zabezpieczała interesy stron. Wśród zapisów koniecznych do uwzględnienia, a łatwych do przeoczenia, jest data sporządzenia. Powinna ona znaleźć się w prawym górnym rogu i pozwala na dokładne wyliczenie terminów (np. realizacji umowy przyrzeczonej) albo przedawnienia roszczeń. Należy też zwrócić uwagę na określenie miejsca podpisania umowy, co ułatwi wybór odpowiedniego sądu na wypadek wniesienia pozwu.

Trzeba też pamiętać o nazwie dokumentu, a także o przestrzeganiu przepisów prawnych, które regulują to, jaką formę powinien on przybrać. W przypadku umowy przedwstępnej warto dopilnować, by została ona podpisana w obecności notariusza. Choć nie jest to wymagane, poświadczenie notarialne pozwala, w razie konieczności, na zmuszenie (na drodze sądowej) do realizacji umowy przyrzeczonej strony, która będzie się od tego obowiązku uchylać.

Dane stron umowy

Przy podpisywaniu każdej umowy – w tym przedwstępnej – koniecznie trzeba pamiętać o dokładnym określeniu stron, podając ich niezbędne dane. Wśród nich, zależnie od tego, czy mamy do czynienia z osobą prawną, czy fizyczną, można wymienić m.in.:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • nr dokumentu tożsamości,
  • nazwę działalności,
  • NIP,
  • nr KRS.

Wspominając o stronach umowy, nie należy zapominać również o sprawdzeniu uprawnień osoby do jej zawarcia, np. jeśli mamy do czynienia z pełnomocnikiem reprezentującym firmę – w celu uniknięcia podpisania dokumentu z osobą nieuprawnioną. Należy też precyzyjnie określić przedmiot umowy – w umowie przedwstępnej powinny znaleźć się takie informacje jak adres nieruchomości, powierzchnia czy nr księgi wieczystej – jak również dopilnować, by każda ze stron otrzymała identyczny egzemplarz dokumentu. Na końcu muszą one własnoręcznie złożyć podpisy.

Wsparcie agencji nieruchomości przy sporządzeniu umowy

Zwrócenie uwagi na elementy możliwe do łatwego przeoczenia lub nieodpowiedniego sformułowania w ramach umowy przedwstępnej pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji czy komplikacji. To z kolei zapewni spokój obu stronom w procesie kupna i sprzedaży mieszkania. Jeżeli chcesz upewnić się, że umowa przedwstępna została sporządzona prawidłowo albo potrzebujesz wsparcia innego rodzaju w zakresie nieruchomości, zapraszam do współpracy z moją agencją działającą na terenie Kobyłki, Legionowa, Wołomina, Jabłonny oraz okolic.