Czym są części wspólne w budynku wielolokalowym?

Każdy właściciel mieszkania lub lokalu usługowego znajdującego się w budynku wielolokalowym ma prawo do korzystania z części wspólnej nieruchomości, jak również szeroko rozumianego decydowania o niej. Jaka jest jednak jej definicja? W jakim zakresie można decydować o częściach wspólnych budynku? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, dlaczego, planując zakupić lokum, warto zwrócić uwagę na dzieloną przestrzeń.

Pojęcie nieruchomości wspólnej

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z roku 2015 wszelkie części budynku wchodzące we własność wspólnoty mieszkaniowej, których nie przypisano do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali, zalicza się do infrastruktury dzielonej przez lokatorów. To także teren otaczający obiekt oraz wszystkie elementy zabudowy znajdujące się na nim. Każdy właściciel mieszkania ma swój udział w nieruchomości wspólnej, którego nie może się zrzec bądź sprzedać. Przeniesienie go następuje jedynie w momencie sprzedaży lokalu.

Zasady korzystania z części wspólnych

W związku z powyższą definicją właściciele lokali mogą użytkować części wspólne, ale co ważne — zobowiązani są do dbania o nie. Oznacza to konieczność ponoszenia kosztów (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) wynikających na przykład z wynajęcia firmy sprzątającej klatkę schodową bądź wywożącej nieczystości. Niekiedy istnieje także konieczność przeprowadzenia remontu czy modernizacji, co wiąże się ze znacznie większymi wydatkami. Wówczas decyzje podejmowane są tylko i wyłącznie na zebraniu, w trakcie głosowania członków wspólnoty. Aby zatem rozpocząć inwestycję w postaci powiększenia parkingu bądź sprzedania strychu — niezbędne jest uzyskanie większości głosów liczonych według wielkości udziałów.

Co zalicza się do części dzielonych?

Nieruchomość wspólną stanowią nie tylko części budynku, ale także grunt oraz urządzenia znajdujące się na nim i niekoniecznie służące jedynie do użytku właścicieli lokali. Są to zatem między innymi:

  • ściany, fundamenty, dachy, kominy,
  • strychy, korytarze, klatki schodowe, pralnie, suszarnie, windy,
  • ogrodzenie, bramy, place zabaw, ogródki,
  • anteny telewizyjne oraz instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, gazowe, domofonowe, elektryczne.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że miejsca postojowe i piwnice również zaliczają się do infrastruktury służącej wszystkim lokatorom. Jednak w wielu przypadkach domownicy wykupują je na własność — to jednak uwzględniane jest w umowie.

Posiadasz mieszkanie na sprzedaż w Wołominie lub Zielonce? Potrzebujesz wsparcia w procesie promocji lokalu oraz części wspólnej w sieci? Zapraszam do agencji nieruchomości Wasilewski Investments w Kobyłce!