W jakich przypadkach musisz sporządzić świadectwo energetyczne?

28 kwietnia 2023 roku wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego, który może dotyczyć każdego właściciela nieruchomości, zarówno prywatnego domu jednorodzinnego, jak i mieszkania w bloku lub budynku wielorodzinnego. Dopełnienie go jest wymagane na mocy ustawy z 7 października 2022 r., wiąże się z kosztem rzędu nawet kilkuset złotych, a jego nieprzestrzeganie może skutkować dotkliwą grzywną. Kto i w jakich sytuacjach musi zatem opracować świadectwo energetyczne budynku?

Czym jest świadectwo energetyczne budynku i co zawiera?

Świadectwem energetycznym budynku, znanym też jako paszport energetyczny, nazywamy dokument zawierający wszystkie dane określające zapotrzebowanie konkretnej nieruchomości na energię niezbędną do jej użytkowania. Obejmuje on zatem informacje dotyczące choćby:

  • ogrzewania,
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • oświetlenia.

Co więcej, świadectwo określa również źródła pochodzenia energii oraz poziom emisji dwutlenku węgla przez budynek. Dokument ważny jest przez 10 lat (chyba że w tym okresie zostanie przeprowadzona termomodernizacja) i może zostać wystawiony wyłącznie przez uprawnioną osobę, wpisaną do krajowego rejestru.

Kiedy przygotowanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe?

Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego spoczywa na właścicielach nieruchomości, zarówno nowopowstałych, jak i już istniejących – w określonych przypadkach. Jeśli chodzi o dopiero wybudowane obiekty, kopia tego dokumentu musi zostać dostarczona przez dewelopera albo osobę prywatną wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie – w formie papierowej bądź elektronicznej.

Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek dotyczy też istniejących nieruchomości. W takim przypadku właściciel musi posiadać świadectwo energetyczne, jeśli zamierza sprzedać lub wynająć budynek/lokal. Przy sprzedaży wręcza się go nabywcy przy okazji sporządzania aktu notarialnego, natomiast podczas wynajmu – najemcy, bez względu na rodzaj umowy. Niedopełnienie obowiązku w każdym przypadku może wiązać się z karą w wysokości nawet do 5000 złotych. Samo sporządzenie świadectwa to zaś koszt rzędu 500-1000 zł.

Powierzenie dokumentów w ręce specjalisty

Posiadanie świadectwa energetycznego budynku jest zatem jedną z wielu formalności, jakich musi dopilnować właściciel nieruchomości w przypadku jej budowy, sprzedaży albo wynajmu. Nieprzestrzeganie nowych przepisów może zaś okazać się bardzo kosztowne, dlatego warto skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanego agenta z biura nieruchomości, który zajmie się skompletowaniem pełnej, prawidłowej dokumentacji i pomoże przejść przez cały proces jej składania. Klienci z Kobyłki, Wieliszewa, Wołomina, Jabłonny, Bródna oraz okolic mogą skorzystać z takiej usługi w mojej agencji nieruchomości. Zapraszam!