Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co musisz wiedzieć?

W ubiegłym miesiącu w życie weszły zmiany wprowadzone do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w teorii mają na celu zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego oraz udziału społeczeństwa w procesie opracowywania planów. Nowelizacja ustawy w założeniu stawia nacisk na racjonalizację wydatków publicznych, a także eliminację niekorzystnych zjawisk, takich jak np. czas procedowania planów miejscowych przekraczający 3 lata czy lokalizowanie zabudowy z dala od infrastruktury.

Kluczowa zmiana w ustawie – plan ogólny gminy

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dotyczy ustawy z 23 marca 2003 r., a także niektórych powiązanych aktów prawnych. Zmiany zostały uchwalone przez sejm 7 lipca 2023 r., a prezydent złożył podpis 24 lipca, przez co weszły one w życie 24 września. Kluczową nowością we wspomnianej ustawie jest przede wszystkim wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego w postaci planu ogólnego gminy, które wpływa jednocześnie na wiele innych nowych przepisów.

Plan ogólny gminy ma być obowiązkowy dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Jego ustalenia mają być wiążące dla planów miejscowych oraz wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (które będą ważne tylko przez 2 lata), a wprowadzenie pociąga za sobą też kolejne zmiany w prawie. Do nich należy choćby uchylenie przepisów dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także powiązanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy z dostępem do infrastruktury społecznej, technicznej oraz komunikacji.

Pozostałe nowości w przepisach

Wśród zmian w ustawie znalazło się również określenie zasad planowania z uwzględnieniem opinii społeczeństwa. Konsultacje społeczne będą musiały odbywać się po standardowych godzinach pracy, w miejscach łatwo dostępnych, a udział w nich będą mogli wziąć wszyscy, w tym nawet nieletni. Formy konsultacji także zostały rozbudowane, m.in. o możliwość udziału zdalnego w niektórych z nich.

Oprócz tego nowelizacja wprowadziła również tryb prowadzenia uproszczonej procedury planistycznej w określonych przypadkach, co ma ograniczyć np. powtarzanie konsultacji społecznych czy długotrwałe procedowanie planów. Pojawiła się też nowa forma planu miejscowego – zintegrowany plan inwestycyjny, który ma dać gminom większe możliwości w zakresie lokalizowania inwestycji. Ostatnia zmiana w ustawie to wprowadzenie ogólnodostępnego Rejestru Urbanistycznego w formie systemu teleinformatycznego.

Zmiany w przepisach mogą mieć znaczenie zarówno dla osób prywatnych planujących budowę domu jednorodzinnego, jak i przedsiębiorców, którzy przygotowują się do uzyskania niezbędnych pozwoleń. W każdym przypadku zapraszam do konsultacji w mojej agencji nieruchomości w Kobyłce – na bieżąco monitoruję wszelkie zmiany w prawie, oferując w pełni profesjonalne wsparcie.