Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu

Sprzedaż nieruchomości to wieloetapowy proces, który wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Chcąc ograniczyć czas trwania całej transakcji do minimum, warto przygotować odpowiednio wcześniej wymagane do sprzedaży domu dokumenty. Zadbamy w ten sposób o gładki przebieg procedury, bez nerwowego kompletowania papierów w pośpiechu. Jakie dokumenty są zatem kluczowe w procesie zbycia domu? Gdzie można je uzyskać?

Podstawa nabycia oraz wypis z księgi wieczystej

Podstawowym i kluczowym do realizacji transakcji dokumentem jest podstawa nabycia nieruchomości, która w większości przypadków przyjmuje formę aktu notarialnego, potwierdzającego zakup domu. W zależności od indywidualnych okoliczności podstawą prawną może być również postanowienie spadkowe lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Równie istotną kwestią okazuje się odpis z księgi wieczystej, ponieważ zawiera szereg cennych informacji o nieruchomości dot. obciążeń bądź ograniczeń w użytkowaniu. Umożliwia zapoznanie się z pełnym stanem prawnym nieruchomości, a uzyskać można go można poprzez stronę internetową https://ekw.ms.gov.pl.

Należy zaznaczyć, że do sprzedaży domu warto jest poprosić sprzedającego o zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości oraz o braku osób zameldowanych.

Dokumentacja techniczna

Formalności związane ze stanem prawnym nieruchomości są ważne, jednak proces zbycia domu wymaga również przedstawienia szeregu innych dokumentów takich, jak np. zaświadczenie o rewitalizacji czy pozwolenie na użytkowanie lub pozwolenie na budowę. Są one o tyle istotne, że poświadczają, iż nieruchomość została zbudowana zgodnie ze sztuką budowlaną oraz nie posiada żadnych wad. W praktyce nie są one warunkiem koniecznym przeniesienia własności, lecz stanowią istotny z punktu widzenia potencjalnego nabywcy dokument.

Obowiązkową dla osób zbywających nieruchomość kwestią jest uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i kartoteki budynków, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kopii mapy ewidencyjnej. W sytuacji, gdy zakładana będzie nowa księga wieczysta, konieczne jest natomiast dostarczenie zarówno wypisów, jak i wyrysu mapy ewidencyjnej.

Ponadto od jakiegoś czasu w procesie sprzedaży nieruchomości wymaga się także zaświadczenia, że działka, na której znajduje się dom, nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu. Co daje taki dokument? Potwierdza, że konkretny teren nie jest objęty planem pierwokupu Lasów Państwowych.

Warto pamiętać, że transakcja sprzedaży nieruchomości to dość skomplikowany proces, który może różnić się w zależności od okoliczności. Szukając profesjonalnego wsparcia, dobrze jest zdecydować się na współpracę z doświadczoną agencją nieruchomości, która zadba o prawidłowe dopełnienie wszelkich formalności. Zachęcam do współpracy z moim biurem z siedzibą w Kobyłce!